Kiểm Tra Skin Liên Minh Huyền Thoại

- Tải Phần Mềm Check Skin : Tại Đây ( win 10 thỳ tắt Windows defender đi rồi tải ) 

- Lỗi Như Ảnh thì Tải Microsoft .NET Framework Về Cài Là xong : Tải Tại Đây